Vyberte termín

account_circle
location_on
perm_identity

Kontakt na rodiče:
account_circle
contact_phone
email
mode_edit

Jak jste se o nás dozvěděli?

mode_edit
Prohlášení

Prohlášení: Nejsem si vědom(a) žádných omezení u výše přihlášeného dítěte, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během akce. Souhlasím se všeobecnými podmínkami pro pořádání akcí sportovního a pohybového centra Rok s pohybem. Souhlasím s účastí dítěte na akci. Souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů: Já, níže podepsaný(á), dávám tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejich změn sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem (dále jen “správce”) a smluvním zpracovatelům, a to pro účely spojené se službami poskytovanými sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem, zejména za účelem nabízení služeb a produktů správce. Tento souhlas dávám v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu do doby odvolání souhlasu. Správce je povinen dbát práva na ochranu poskytnutých osobních údajů a dodržovat ostatní ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.

Prosíme rodiče, aby si v případě nepříchozího mailu zkontrolovali poštu "SPAM". Je možné, že e-mail spadne do této sekce. Děkujeme za pochopení.